Start

Aktuellt


3-11 augusti Västerhavsveckan - Utställning Björholmen, Tjörn

Hela programme för Västerhavsveckan

Utställning på Færders Nasjonalparks Besøkssenter

https://ferdernasjonalpark.no/


Digital kurs - Lag blomster av plastsøppel

Artskill.no

Spiralin (Petrolium primula popular)
Plastanemon (Lactofolium lactosprudler)
Plastanemonen finns i många färger. Grön plastanemon (Lactofolium lactosprudler virens)
Röd plastanemon (Lactofolium lactosprudler rubens
Strandfynd – Vad vi vill hitta. Och inte.
En utställing med symetriska och assymetriska mandala. Plats: Björholmen Tjörn. Tid: 10 juli - 22 augusti 2021. Välkomna!
Bilden visar en mandala av plastdelar på matta med orientalsikt mönster.
Solvända (Oljus perpétum)
En av många nya arter i plastfloran Polymerogamer
Tandskallra (Dentalis transparantus)
En av många nya arter i plastfloran Polymerogamer
Plastplankton (Tangentus flex)
Visas på Ekocentrums utställning En flaskpost till framtiden.
Sotare (Buttelius Nero)
En Flaskfisk bland många som visas på Ekocentrums utställning En flaskpost till framtiden.
Strandfynd – Vad vi vill hitta. Och inte.
En installation med en stor mandala av hushållssaker som fyllde en stor del av golvet.
Vad vattnar vi med
En del av installationen, ett hav av plast i förgrunden framför de uppradade, färggranna vattenkannorna.
Strandfynd – Vad vi vill hitta. Och inte.
En installation med en stor mandala av hushållssaker som fyllde en stor del av golvet.
Strandfynd – Vad vi vill hitta. Och inte.
En installation med mandala av hushållssaker. I mitten Sugrörskorall (Coralina Succulent).
The tipping point
En del av utställningen Strandfynd – Vad vi vill hitta. Och inte.
The tipping point
En del av utställningen Strandfynd – Vad vi vill hitta. Och inte.
Planksidan - work in progress
Två manaldor av hushållplast finns nu på Norra Allégatan i Göteborg. Trafikverktes byggplank är under utbyggnaden av Västlänken bärare av offentlig konst.
Planksidan - work in progress
Två manaldor av hushållplast finns nu på Norra Allégatan i Göteborg. Trafikverktes byggplank är under utbyggnaden av Västlänken bärare av offentlig konst.

Plastic Witness är ett konstprojekt för miljön

 

 

Konstnär Nina Romanus

Plastic Witness är ett konstprojekt för miljön som utforskar och synliggör plast och plastanvändning. Plastic Witness vill inspirera till innovativ användning av material, till en förändrad syn på vad som är skräp och till hållbara vanor.

Plastic Witness vill få oss att få syn på vad vi gör idag och vad vi kan göra istället. Plast är både ett bra och ett dåligt material. Det handlar om vad vi gör med det.

Använd mindre plast!

Plastic Witness är ett konstprojekt som handlar om plast, plastanvändning och återbruk.  

Plastic Witness is an art projekt for the environment

Use less plastic!
Plastic Witness is about plastic and plastic use. It's about art and about use, reuse and recycling.

Plastic Witness is an art project  for the environement that explores and visualizes plastics and plastic use. Plastic Witness wants to inspire innovative use of materials, change views of what is garbage and promote sustainable habits.

Plastic Witness wants us to catch ourselves in the act of what we are doing. And to visualize new ways, new habits. Plastic is both a good and a bad material. It's all about what we do with it.

Mandala av hushållsplast

Norra Allégatan 3 i Göteborg.

Planksidan arrangerat av Trafikverket.

Bildspelet visar hur mandalan växer fram på planket.


Formen mandala är känd och symbolladdad. Mandala är sanskrit och betyder cirkel eller krets. Mandalan kan bl a representerar universum i hinduisk och buddhistisk tradition och används vid riter och meditation. Verket är tillverkat av vanlig hushållsplast, sånt som vi hittar i de flesta moderna hem och vanligtvis kallar skräp.

Om Planksidan, Trafikverkets webb

Mandala made of householdplastic

Norra Allégatan 3 in Göteborg, Sweden.

"Planksidan" is curatede by Trafikverket.

The slides show th egrowing mandala.


Mandala is a well known shape, it is familiar and charged with meaning. Mandala is Sanskrit and means circle. The mandala can, among other things, represent the universe in Hindu and Buddhist tradition and is used in rites and meditation. The art work is made of ordinary household plastic, the kind we find in most modern homes and usually call trash.

About Planksidan, Trafikverkets webb (in Swedish)

Konstnär Nina Romanus

Mandala av snäckor
Snäckor funna i närområdet.
Shells found in the vicinity.
Mandala av hushållsplast
Alla plastförmål i utställningen är hushållsplast fårn vårt hem.
Utsällningslokalen vid havet och vägen
Mandala av hushållsplast
En stor mandala av hushållsplast mitt på golvet.
Inne i utställningen
På väggearna finns kastlådor med sorterade snäckor och skal.
Mandala av hushållsplast mitt på golvet
Alla plastförmål i utställningen är hushållsplast från vårt hem.
Mandala närbild
Alla plastförmål i utställningen är hushållsplast från vårt hem.
Mandala av hushållsplast
En mandala kan representera universum. Eller tex användas för kontemplation eller religiösa riter.
Tippingpoint
Installation på fasaden. Nya plastlock monterades under hela utställningsperioden.
Tippingpoint
Installation på fasaden. Nya plastlock monterades under hela utställningsperioden. Jämför de två bilderna från start och slut av utställningen.
Tippingpoint
Installation på fasaden. Nya plastlock monterades under hela utställningsperioden. Jämför de två bilderna från start och slut av utställningen.
Tippingpoint
Installation på fasaden. Närbild på visa plastkorkar.
Tipping point
Installation på fasaden syntes mycket bra från vägen.
Snäckor i klockboett.
Snäckor och musslor växer långsamt.
Snäckor från närområdet
Kastlåda med sorterade musslor och krabbskal
På väggarna finns kastlådor med sorterade musslor och skal, innehållet fylldes på under utställningens gång.
Kastlåda med sorterade musslor och krabbskal
På väggarna finns kastlådor med sorterade musslor och skal, innehållet fylldes på under utställningens gång.
Klockor
Klockorna har varit med Plastic Witness sedan starten.
Mandala av snäckor, närbild
Snäckor funna i närområdet.
Shells found in the vicinity.
Snäckkollage med kubbungar
Kubbungar och drivved, sånt som är OK att hitta på stranden.
Tippingpoint
Det väger tungt på våra axlar.
Tippingpoint
Snäckkollage
Blåmusselskal gör skäl för ett namn med blå, skalen skimrar verkligen i blått!
Kubbungar
Litorina litorea, vanlig strandsnäcka, en snäcka som kommer med många olika och snarlika mönster.
Sorterade snäckor och musslor.
Snäckor har ett skal och musslor har två skal.
Kastlåda med snäckor och kapslar med rocka ägg
Innehållet i kastlådorna fylldes på under utställningstiden.
Kastlåda med snäckor och kapslar med rocka ägg
Alla rockaäggkapslarna hittade jag samma dag.

Bilder från utställningen ser ni ovanför rubriken.

Strandfynd –

Vad vi vill hitta. Och inte.

Strandfynd
Vad vi vill hitta. Och inte.


En utställning med symetriska och asymetriska mandalor.


Strandfynd, Pippi Långstrump är en förebild bland sakletare, hon kan hitta en skatt var som helst!


Och vi är många som böjer oss efter vackra snäckor och släta stenar på stranden. Den lena stenen som ligger gott i handen. Den lilla krumeluren, en bit av en snäcka som havet slipat, plötsligt ser den ut som ett litet djur, en stjärna eller något helt annat.

Men allt det där andra. Det där som vi absolut inte vill hitta på på stranden. Eller någon annanstans
i naturen.


Nu böjer vi oss för att vi tvingas städa. Efter andra. Varandra och oss själva.

Treasures from the beach

What we want to find. And not.


An exhibition of symmetric and asymmetric mandalas.


Beach treasures, Pippi Longstocking is an icon among mudlarkers and "finders”, she knows a treasure anywhere!

We all bow to pick up beautiful shells and round rocks on the beach. The smooth stone that lies well in my hand. The little seashell piece reshaped by the ocean suddenly looks like a little animal, a star or something completely different.

But all that other stuff. The things we absolutely do not want to find on the beach. Or elsewhere in nature.


Now we have to bend over, we are forced to clean up. After others. After each other. And after ourselves.

Vad vattnar vi med?

Bilder från installationen 

Konstnär Nina Romanus

Spiralin

(Petrolium

Primula Popular)

Press och tidningsklipp

GU Journalen nr 3 2024, sid 48

"Snäckor och skal blir konstverk"


"Ny utstilling på Tjøme", Tjøme lokalavis,  april 2024 

"Ny utstilling på Tjøme"

"Tjøme: Har kjøpt kunstverk av svensk miljøaktivist" 


Planksidan - Trafikverkets katalog 2022

Guide till de kreativa aktiviteterna på Västlänkens byggplank (sid 42)


Blekingeposten den 16 juni 2022 (sid 11)

"Ta båten till Hanö och se somriga utställningar"


GU journalen nr 5 2021 (sid 44-45)

Flaskfiskar farliga för miljön


Göteborgs universitet, Centrum för Kritiska kulturarvsstudier

8 nov 2021

Konstinstallation av sopor på årets Forum Kulturarv
Art installation of reused plastics at the Heritage Fair


ST tidningen, 11 augusti 2021

"Strandfynd som ställer frågor" (artikeln i pdf-format)


STO tidningen, 10 augusti 2021

"Väcker tankar om vad vi ser som skräp" (artikel i pdf-format)


STO tidningen, 30 juli 2019

"Vill väcka tankar med installation" (artikel i pdf-format)


ST tidningen, 10 juli 2019

"Konstplast i naturen" (artikeln i pdf-format)


Göteborgs-Posten, 3 februari 2019 

"Konst av plast ska inte ge pekpinnar"

"Konst av plast ska inte ge pekpinnar" (artikel i pdf-format)


Bohuslänningen, 1 februari 2019

"Egentligen är mina blommor helt gräsliga"

"Egentligen är mina blommor helt gräsliga" (artikeln i pdf-format)


STO - Lokaltidingen Stenungsund - Tjörn - Orust, 1 mars 2019 

"Plastkorkar konst i Skärhamn"


Duurzaam nieuws (Holland)

"Plastic spullen als invasieve soorten die natuurlijke materialen verdringen"

Beställ utställningen

Polymerogamer - en

ny flora


Mer information under rubriken kontakt

Cirkelformad tuschkorall

(Colorina cirkularis)


Kalender


3-11 augusti 2024

Västerhavsveckan 3-11 aug

Utställning: Hav

Plats: Klåva pop-up galleri, Björholmen Tjörn

Öppet: kl 11-16

- Västerhavsveckans program

- Västerhavsveckan------ HAR VARIT -------

5-13 augusti 2023

Västerhavsveckan 5-13 aug

Utställning: Strandfynd -Vad vi vill hitta. Och inte. Del 2.

Plats: Klåva pop-up galleri, Björholmen Tjörn

Öppet: kl 11-16

- Västhavsveckans program


maj - nov 2022

Mandla av hushållsplast - offentlig konst

Norra Allégatan 3, Göteborg

Om Trafikverkets projket Planksidan


6 -14 aug 2022 Västerhavsveckan

Utställning: Havet ingen plats för plast visar

Flaskfisk och plastplankton

Plats: Björholmen, Tjörn

Öppet:  kl 11-16, Fri entre

- Plastic Witnesss på Väserhavsveckan

- Västhavsveckans webbsida & hela program

- Info i Tjörns evenmangskalender


1 maj - 28 juli 2022

Utställning: Havet - ingen plats för plast visar

Flaskfisk och Plastplankton

Kosterhavets nationalpark

Natrurum Kosterhavet, Ekenäs Koster


19 juni -3 juli 2022

De vilda blommornas dag

Utställning: Polymerogamer - en ny flora

Bödeboden, Hanö

Om Hanö


4–30 mars 2022

Utställning: Polymerogamer – en flora

Plats: Wadköping, Örebro

Öppet: kl 11-16, Fri entre
Läs mer om utställningen


31 mars 2021 - 31 mars 2022 

Samarbete med Ekocentrum, Gamlestaden i Göteborg

Utställning: Ett hav av plast – en flaskpost till framtiden

Utställningen öppen tisdagar och torsdagar

Läs om öppet tider

Ekocentrums projekt Plast i havet - från skräp till resurs

Om Ekocentrum


8-9 nov 2021

Forum kulturarv 

Arrangör: Kritiska kulturarvs studier (CCHS) vid Göteborgs universitet och Kulturarvsakademin, Västra Götalandsregionen (VGR)

Plats: Göteborgs universitet, Vasaparken, Göteborg

- Mer info om Forum Kulturarv 2021

- Program Forum Kulturarv 2021 (pdf 1.04 MB)

- Artikel om Plastic Witness på eventet      


10 juli - 22 augusti 2021

Utställning: Strandfynd – Vad vi vill hitta. Och inte.

En utställning med symmetriska och asymmetriska mandalor. 

Björholmen 3, Tjörn

Se bildspel
Mer info i Tjörns evenemangskalender


31 maj - 16 juni 2020 [inställde pga Covid 19]

Utställning: Polymerogamer - en ny flora

Hanö


14 november 2019

Platsic Witness + Slöjdtorsdag = Workshop

Plats: Göteborgs Naturhistorska museum


25 oktober

Kulturnatta i Göteborg

Göteborgs FN-förenings miljögrupp

Linnégatan 21 (samma hus som Haga-bion)

Vad är kulturnatta?


24 juni - 30 augusti 2019

Installation "Vad vattnar vi med"

Björholmen, Tjörn Se bildspel

Läs reportage om installataionen (artikeln i pdf-format)


8 augusti

Plastic Witness på Västerhavsveckan

Läs mer om föreläsning och workshop

Föreläsningen med Bethanie Carney Almroth finns på Youtube


3 - 31 maj 2019 

Utställning, Biblioteket Doktor Fries torg, Göteborg

Information på Facebook


25 april 2019

Workshop - "Slöjdtordag" Naturhistoriska museet, Göteborg


1 -14 april 2019

Utställning, Lilla Samskolan, Föreningsgatan 15, Göteborg


2 februri - 17 mars 2019

Utställning i Skärhamns bibliotek

Enkalla (Imbecilla Cyklopus)

En enkelbladig ört som går att hitta över allt. Skenbart korkad och simpel men kan dölja ett överraskande innehåll. Ätligt eller giftigt. Användningsområdena är många och varierade.